• Kompüterlərdə, notebooklarda, printerlərdə, kameralarda və başqa şirkətin texniki avadanlıqlarında yaranan problemlərinin həll edilməsi

 •  Kompüter, printer, skannerlərə texniki dəstəyin göstərilməsi

 •  Analoq kameraların quraşdırılması, nəzarət edilməsi və nasazlıqların aradan qaldırılması

 •  Şirkətin MDB ölkələrində fəaliyyət göstərən nümayyəndəliklərində onlayn rejimində texniki dəstək

 •  İstifadəçilərin texniki dəstəklənməsinin təmin edilməsi

 •  Ofis texnikasında yaranan problemlərin həll edilməsi

 • Şirkətə məxsus bütün kompüterlərin və IT avadanlıqlarının sabit və daimi işləməsini təmin etmək

 •  İnternetin işlək vəziyətdə saxlanılmasına nəzarət və bütün sistemin yenilənməsini təmin etmək

 •  LAN, WAN, WiFi şəbəkələrinin işini təmin etmək və yaranan nasazlıqları aradan qaldırmaq

 •  Əməliyyat sistemlərinin və proqramlarının işini təmin etmək və yaranan nasazlıqları aradan qaldırmaq

 •  Yeni işə qəbul olunmuş işçiləri lazımı kompüter avadanlıqları ilə təmin etmək

 •  IT Texniki dəstək işlərinin aparılması üçün tələb olunan bütün lisenziyaların etibarlılığını yoxlamaq

 • Fəaliyyət əsasında rəsmi olaraq Əməkdaşlıq olunan şirkətlə müqavilə bağlanır- görüləcək xidmət təyin edildikdən sonra aylıq hesabata əsasən məbləğ təyin olunur

IT Sahəsində İstənilən Xidmətlər