1 C proqram təminati

 • Satınalma
 • Satış
 • Alıcıların sifarişləri
 • Mənfəət və Zərər
 • Ayın bağlanması
 • Debitor və Kreditorlar
 • Malların maya dəyəri
 • Pul vəsaitlərinin hərəkəti
 • İstehsala aid bütün əməliyyatlar
 • Anbar
 • Bank
 • Kadr
 • Kassa
 • Əmək Haqqı( 2021 tutulmaları ilə)
 • Əsas vəsaitlər və Qeyri maddi aktivlər
 • ƏDV və Büdcə hesabatları
 • Anbar hesabatları və Anbar daxili hərəkət
 • Kassa və Bank hesabatları
 • Mal və Hazır məhsul hesabatları
 • Alış və Satış hesabatları
 • İstehsala və Satışa aid bütün hesabatlar
 • Əlavə hesabatların hazırlanması

E-kassa 1Cproqramina  inteqrasiya

 

E-qaimə1C proqramina  inteqrasiya

 

Barmaq izi və digər avadınlıgların 1C proqramına inteqrasiya

 

1C düzəlişlərin edilməsi 

1C düzəlişlərin edilməsi