1C Təlimi

AmondeSoft komandası ilə  1C proqramının bütün versiyaları üzrə təlim xidmətini təklif edirik. Bu təlimdən həm fiziki, həm də hüquqi şəxslər yararlana bilər. Təlim materialları özündə praktiki bilgiləri əks  etdirir.Mühasibatlığa yeni başlayanlar üçün, Mühasiblər üçün və Mühasibat biliklərini inkişaf etdirmək istəyən peşəkar mühasiblər üçün olmaqla təlimləri uyğun sahədə böyük təcrübəsi olan komanda reallaşdırır. Təlimlər müddətə görə də qruplaşdırıla bilər. Belə ki, müştərinin istəyinə uyğun olaraq qısamüddətli və uzunmüddətli təlimlər təşkil və təklif edirik.

  Faydalar:
• Mühasib kimi formalaşmaq
• Mühasibatlıq üzrə biliklərin təkmilləşdirilməsi
• Praktiki misallarla vergi və digər qanunvericilik aktlarını dərketmə
• Peşəkarlardan təlim almaq
• Qısa müddətdə effektiv biliklərə sahib olmaq.